Olet täällä

25.11.2019 - 12:22

Kainuun digitukihankkeella lisää eväitä kansalaisten digiloikkaan

" "
Kainuun liitto sai valtion avustusta valtiovarainministeriöltä digituen alueelliseen koordinaatioon. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019-31.10.2020. Digituen alueellisen koordinaation tavoitteena on taata digituen saatavuus niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Kainuun liiton eli alueellisen koordinoijan tehtävänä on alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada digitukea ja löytää sen luo.

Kainuun soten ja alueen kuntien kanssa on tarkoitus selvittää, miten niiden asiakkaiden ohjausta sähköiseen asiointiin voitaisiin edistää, mitä apuja tarvitaan sähköisten palvelujen käyttöönotossa puolin ja toisin. Tavoitteena on saada asioita eteenpäin niin, että mahdollisimman moni pääsisi itselle tärkeimpien sähköisten palvelujen käyttäjäksi. Samoin myös ne kansalaiset, jotka eivät vielä sähköisiä palveluja käytä lainkaan, saataisiin tutuiksi niiden kanssa. Apuja ja neuvontaa erilaisiin laite- tai yhteysongelmiin pyritään löytämään eri toimijoiden kautta, jotta sähköinen asiointi onnistuisi sujuvasti.

Vaikka varsinaista digituen antamista tässä hankkeessa ei valtion avustuksella voikaan tehdä, niin tilaisuuksia, joissa se järjestyy paikan päällä, tullaan järjestämään. Hankkeen tarkoituksena on koota digitukea antavat tahot ja toimijat tietoa aktiivisesti vaihtavaksi  verkostoksi,  joka pystyisi jatkossakin vastaamaan eri kansalaisryhmille annettavasta digituesta aiempaa kattavammin. Tavoitteena on, että verkoston toimijat kehittävät palvelujaan hankkeen kautta saadun palautteen mukaan.  Digituen antajien (esim. järjestöjen) osaaminen ja niiden digituen antamisen resurssit ovat kysymyksiä, joihin hankkeen aikana pyritään löytämään ratkaisuja. Uusia kanavia digituen opastuksessa ja neuvonnassa tullaan kokeilemaan. Hankkeen aikana haetaan pysyvämpi toimintamalli ja tavat hoitaa digituen järjestämistä alueella kattavasti, kaikki käytettävissä olevat resurssit ja mitä moninaisemmat käyttäjäryhmät huomioiden.

Suomen tavoittelemaa digiloikkaa ei saada tehtyä, elleivät käyttäjien taidot yllä palvelujen sujuvaan käyttöön! Kansalaisten ajatuksia, huomioita ja ideoita asiaan liittyen, otetaan erittäin mielellään vastaan. Kansalaisten tarpeita digituen suhteen tullaan kartoittamaan ensi vuoden aikana kyselyin sekä erilaisissa järjestettävissä tilaisuuksissa.

Valtionavustusta alueelliseen digituen koordinointiin haki 15.10.2109 mennessä viiden pilottialueena toimineen alueen lisäksi nyt yhteensä 14 aluetta.  Pilotteina toimivat Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa ja Uusimaa. Uusina maakuntina valtionavustusta hakivat Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta sekä Varsinais-Suomi.

Valtio on varannut digituen alueelliseen kehittämiseen 2,4 miljoonaa euroa. Väestörekisterikeskus toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on yhdistää voimat, jotta Suomeen saadaan rakennettua kattava ja yhdenvertainen digituen tarjonta. Digikansalaistaitojen vahvistamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä niin järjestöjen, kuntien, maakuntien, hankkeiden, tutkimuslaitosten kuin valtion toimijoidenkin kesken.

VM:n ja VRK:n tiedote asiasta:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/lahes-kaikki-maakunnat-hakivat-avustusta-digituen-alueelliseen-koordinointiin

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat