Olet täällä

10.12.2019 - 13:58

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotusta koskevien palautteiden ja muistutusten vastineet

Hiihtäjä jäällä
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 2.12.2019 antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin palautteisiin ja muistutuksiin vastineet.

Kainuussa on vireillä maakuntakaavan tarkistaminen (maakuntavaltuuston päätös 1.6.2015). Maakuntakaavan tarkistamisen kaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti julkisesti nähtävillä ja osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta 16.10.–18.11.2019. Palautteita ja mielipiteitä saatiin 29. 

Kainuun liitto kiittää kaikkia palautteen antajia kaavatyöhön osallistumisesta. Kainuun maakuntahallitus on käsitellyt lausunnot kokouksessaan 2.12.2019 (196 §) sekä antanut niitä koskevat vastineet. 

Vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu saadun palautteen perusteella maakuntahallituksen linjausten mukaisesti.

Maakuntahallitus on päättänyt esittää 2.12.2019 (201 §) maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ja siihen liittyvän kaavaselostuksen liitteineen ja kumoaa voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset siltä osin kuin vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitetaan niihin muutoksia.

Yhteenveto Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskevista palautteista sekä niitä koskevat vastineet (pdf)

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua tarkemmin verkkosivuilla osoitteessa: 

www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat