Olet täällä

11.11.2019 - 8:55

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen nähtävilläoloaineiston täydentyminen

Maakuntakaava 2030
Vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen nähtävilläoloaineisto on täydentynyt Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla, joka sisältää vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusaineiston. Yhdistelmäkartta on luonteeltaan epävirallinen, eikä kuulu maakuntavaltuustossa hyväksyttäviin asiakirjoihin. Yhdistelmäkartalla pyritään selkeyttämään kaavaratkaisun tulkintaa.

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotus on asetettu nähtäville 16.10.-18.11.2019 väliseksi ajaksi Kainuun liiton kansliaan ja verkkosivuille sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Tiedote nähtävillä olosta löytyy osoitteesta:

https://www.kainuunliitto.fi/kuulutus/kainuun-vaihemaakuntakaavan-2030-kaavaehdotuksen-nahtaville-asettaminen

Kaavaehdotusaineistusaineistoa täydentävä Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa esitetään vireillä olevassa kaavaprosessissa muuttuvat ja uudet merkinnät, löytyy alla olevasta linkistä sekä Kainuun liiton kansliasta sen aukioloaikoina:

 

Yhdistelmäkaavakartta on toimitettu sähköisessä muodossa myös Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoihin, joissa siihen on mahdollista tutustua niiden aukioloaikoina.

Muu vaihemaakuntakaavan 2030 valmisteluaineisto löytyy osoitteesta: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat