Olet täällä

20.11.2019 - 9:05

Kysely tuulivoimatuotannon vaikutuksista

Kivivaara-Peuravaara tuulivoimala
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi maakuntavaltuuston päätöksellä kesäkuussa 2019. Kainuun liitto kerää tähän liittyen tietoa voimassa olevan maakuntakaavan toteutumisesta ja lähtökohtia uuden tuulivoimamaakuntakaavan valmisteluun.

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. Tuulivoimamaakuntakaavan valmistelun yhteydessä laadittavien selvitysten tarkoituksena on kartoittaa edellytyksiä tuulivoimatuotannolle ja osoittaa tuulivoimamaakuntakaavassa vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Laadittavana olevan tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportin yhtenä tavoitteena on kerätä tietoa tuulivoimatuotannon vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen maakunnan alueella. Tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetuista seudullisesti merkittävistä tuulivoimaloiden alueista on toteutunut yksi Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Kyseisellä Kivivaara-Peuravaaran alueella on tuotannossa yhteensä 30 voimalaa. Sähköntuotanto käynnistyi alueella ensimmäisten voimaloiden osalta vuonna 2016. 

Seurantaraporttiin kuuluvan kyselyn avulla kerätään tietoa ja kokemuksia tuulivoimatuotannon vaikutuksista avainhenkilöhaastatteluiden ja kaikille avoimen kyselyn kautta. Tähän kyselyyn voivat vastata kaikki asiasta kiinnostuneet, mutta erityisesti vastauksia pyydetään Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien asukkailta ja loma-asukkailta sekä alueen eri toimijoilta ja luottamushenkilöiltä. Vastausaika kyselyllä on 20.11.–8.12.2019. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään seurantaraportin laatimisessa ja myöhemmin tuulivoimamaakuntakaavan laadinnassa.

Avoimeen kyselyyn on mahdollista vastata verkkosivuilla:

https://response.questback.com/kainuu/wijtgxvx6a

Lisätietoja kyselystä antaa Kainuun liitosta korkeakouluharjoittelija Salla Vikki (p. 044 4100 727, s-posti: salla.vikki@kainuu.fi)

Lisätietoja tuulivoimamaakuntakaavoituksesta antaa Kainuun liitosta aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus (p. 044 7100 873, s-posti: sanna.schroderus@kainuu.fi)

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat