Olet täällä

11.10.2019 - 14:38

Maakuntahallituksen päätöksiä 14.10.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa 14.10.2019.

Maakuntahallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa 
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192138 

Päätökset lyhyesti

 • Kainuun liiton edustajan nimeäminen KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokoukseen: Kainuun liiton edustajaksi nimettiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen ja varalle maakuntajohtaja Pentti Malinen
   
 • Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotus, vastineet lausuntoihin ja nähtäville asettaminen: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: ”Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.10.2019. Neuvottelussa esille tulleiden asioiden osalta on tarpeen tehdä tarkistukset vaihemaakuntakaavan 2030 kaavamääräyksiin, kaavaselostukseen ja kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin ja vastineisiin. Maakuntahallitus päättää antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin kokouksessa tarkistetun erillisliitteen mukaiset vastineet. Maakuntahallitus antaa alueidenkäytön vastuualueelle valtuudet tehdä vastineisiin ns. stilistiset tarkistukset ja korjaukset ennen niiden julkaisemista. Maakuntahallitus päättää asettaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotuksen julkisesti nähtäville 16.10.-18.11.2019 väliseksi ajaksi. Maakuntahallitus antaa alueidenkäytön vastuualueelle valtuudet tehdä kaavaehdotukseen tarpeelliset tarkistukset ja täydennykset ennen nähtäville asettamista. Tämän asian osalta pöytäkirja erillisliitteineen tarkastetaan kokouksessa.

  Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.
   

 • Viraston antamat lausunnot ajalla 10.09.- 07.10.2019: Merkittiin tiedoksi.
   
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
   
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat