Olet täällä

Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimaloiden alue, Kainuu 2020
12.8.2020 - 6:23
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta. Lisäksi maakuntahallitus asettaa tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä Lähtökohdat ja tavoitteet raportin julkisesti nähtäville 12.8.–14.9.2020 ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.
Lukutuokio hotellissa
27.1.2020 - 13:25
Kansainvälisessä Spot-lit -hankkeessa kehitetään kirjallisuusmatkailua. Kainuulaisilta yrityksiltä ja organisaatioilta pyydetään hakemuksia kirjallisuusmatkailun tuotekehitysohjelmaan, jonka kautta tarjotaan monenlaista konsultointia, mutta myös enintään 10 000 € suuruista rahoitusta tuotekehitykseen. Hakemuksia otetaan vastaan ajalla 28.1.2020-9.3.2020.
EU lippu
18.12.2019 - 12:54
Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun.
Bridges logo
4.11.2019 - 9:17
Interreg Europe -rahoitteinen BRIDGES -projekti avaa Kainuussa hakukierroksen miniprojekteille pilotin ”Transregional Access to Innovation on Demand” puitteissa. Pilottitoimien tavoitteena on testata toteuttamisalueilla tutkimuksen ja liiketoiminnan välisiä ratkaisuja ja tukea alueellisen tutkimuksen kaupallistamista kansainvälistymisen ja alueellisen tuottavuuspohjan laajentamisen kautta.
ELMO osaamisalueet ja kasvualat
12.8.2019 - 9:21
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta. Teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin ja niiden hyötyjen kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Toteuttajia hankkeissa tulee olla vähintään kahdesta maakunnasta.

Sivut