Olet täällä

Elinkeinot ja aluekehitys

Tehtävät

Renforsin Ranta

Tehtävät

Kainuun liitto vastaa maakuntaliittojen tehtäviin kuuluvista alueellisista kehittämissuunnitelmista. Maakuntasuunnitelmassa esitetään visio Kainuun elinkeinojen, palvelujen ja aluerakenteen kehityksestä. Toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmassa, jossa määritellään lähivuosien kehittämistavoitteet, -toimet ja keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi. Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat yhdistettynä Kainuu-ohjelmassa (katso esittely alla). Maakuntaohjelman toteutusta ja hankkeiden rahoitusta tarkennetaan vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa.

Kehitystyöhön sisältyy alueyhteistyö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan välillä. Kansainvälinen yhteistoiminta ja lähialueyhteistyö yhdessä muiden maakuntien kanssa sekä maakunnan elinvoimaisuuden edistäminen kuuluvat myös organisaation työtehtäviin.

Kehittämisrahoitus

Aluekehitystehtäviin kuuluu lisäksi kansallisen sekä EU:n alue- ja koheesiopolitiikan suunnittelu sekä sen toteuttamisen johtaminen ja koordinointi Kainuussa. Kainuun liitto toimii välittävänä viranomaisena myöntäessään maakunnan kehittämisrahaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston varoja ja niitä vastaavia kansallisia varoja. Kainuun liiton organisaatiossa hankerahoitukseen liittyvät asiat käsitellään Elinkeinot ja aluekehitys -vastuualueella.

Yhteystiedot

Elinkeinot ja aluekehitys -vastuualueen henkilöstö

Hankkeita ja ohjelmia

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hankkeessa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntien yhteistyössä ja kerrotaan maakunnan mahdoll
Maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuu-ohjelman kokouksessaan 18.12.2017. Ohjelma ja sen ympäristöselostus ovat luettavissa ja ladattavissa tältä sivulta.
Ennakointi on keskeinen, lakisääteinen osa Kainuun liiton toimintaa. Kainuun liitto koordinoi alueellista ennakointia, arviointia ja seurantaa maakunnassa.
Alta voit lukea lyhyet kuvaukset Kainuun liiton (vuosina 2005-2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä) viime vuosina toteuttamista hankkeista ja niistä hankkeista, joissa organisaatio on ollut mukana yhten