Olet täällä

Hallinto

Tehtävät

Kainuun liiton organisaatiokaavio 2016

 

Kainuun liitossa työskentelee henkilöstöä kolmella eri vastuualueella: alueidenkäyttö, elinkeino- ja aluekehitys sekä hallinto.
Hallintosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan maakuntajohtaja, vastuualuepäälliköt ja viestintäpäällikkö sekä henkilöstön edustaja muodostavat Kainuun liiton johtoryhmän.
Kainuun liitto -kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö.
Tältä sivulta löydät Kainuun liiton lomakkeet mm. luottamusmieshallinnon käyttöön.