Olet täällä

Maakuntakaavoitus

Tehtävät

Kuvituskuva: otemaakuntakaavakartalta

Maakuntakaavoitus

Kainuun liitossa maakuntakaavoituksesta ja muista alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä tehtävistä vastaa  alueidenkäytön vastuualue.  Alueidenkäytön toimitilat sijaitsevat Kainuun liiton toimitilojen 3. kerroksessa (sisäänkäynti Kauppakadun puolelta).  Osoite: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99)

Voimassa ja vireillä olevat kaavat

Kainuussa on viisi voimassa olevaa maakuntakaavaa:

 

Kainuussa on vireillä yhden vaihemaakuntakaavan laatiminen:

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Lisätietoja voimassa ja vireillä olevista maakuntakaavoista löytyy kunkin kaavan omalta verkkosivulta sekä Kainuun maakuntakaavoituskatsauksesta. Voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät on esitetty epävirallisessa yhdistelmämaakuntakaavassa, jonka avulla pyritään selkeyttämään kaavojen tulkintaa.

 

Muut tehtävät

Alueidenkäytön vastuualueen muita tehtäviä ovat maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen, alueidenkäytön sekä ympäristön tilan ja kehityksen seuranta, alueidenkäytön viranomaistehtävät, maakuntakaavoitukseen ja muihin tehtäviin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, asiantuntijalausuntojen antaminen muun muassa alueidenkäyttöä ja maakuntakaavoitusta koskevissa asioissa sekä osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kehittämiskeskusteluihin Kainuun kaupunkien ja kuntien kanssa. 

Alueidenkäytön vastuualue vastaa liiton paikkatieto-asioista ja tekee vaikutusten arviointia maakuntakaavoituksen lisäksi muissa Kainuun liiton suunnitelma- ja ohjelmatöissä. Alueidenkäytön vastuualue osallistuu lisäksi edunvalvontaan, hankkeiden toteuttamiseen sekä muihin Kainuun liiton toimialaan kuuluviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Vastuualueen tehtäviin kuuluu liikennejärjestelmäsuunnittelu ja saavutettavuuden edistämiseen liittyvät tehtävät.

Liikennejärjestelmä ja saavutettavuus

Yhteystiedot

Alueidenkäytön henkilöstö