Olet täällä

Kainuun valmiusfoorumi

 • Kainuun valmiusfoorumin toimintamalli koronapoikkeustilan aikana

Tehtävät

Kainuun valmiusfoorumin toiminta on käynnistynyt keväällä 2019. Valmiusfoorumi on uusi alueellisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Yhteistoimintamalli kokoaa yhteen Kainuussa toimivat turvallisuusviranomaiset, kunnat, elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin. Foorumin toiminta mahdollistaa myös yhteisten varautumissuunnittelun prosessien toteuttamisen tarvittaessa yli maakuntarajojen.

Toiminnan tavoitteet

Valmiusfoorumin ensisijaisena tavoitteena on kyetä muodostamaan alueen yhteinen näkemys siitä, siitä miten alueen varautumista kokonaisuutena pitää kehittää. Toisena keskeisenä tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys alueen eri toimijoiden valmiudesta. Olennaista on, että kaikki maakunnan toimijat kykenevät suoriutumaan normaaliolojen häiriötilanteista ja mahdollisesta poikkeusolotilanteesta sekä turvaamaan kaikissa oloissa palvelutuotantonsa.

(pdf 1,5 Mt)

Jäsenet

 • Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunnat (Elvar) Pohjois-Suomi
 • Kainuun kunnat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi
 • Kainuun liitto
 • Kainuun ELY-keskus
 • Kainuun TE-toimisto
 • Kainuun pelastuslaitos
 • Kainuun prikaati
 • Kainuun rajavartiosto
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
 • Oulun poliisilaitos
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / pelastustoimi ja varautuminen
 • Suomen Punainen Risti Oulun piiri
 • Sähköverkkoyhtiö Kajave Oy
 • Tornion tulli

 

Tiedotteet
 

 

Aineistoja

 

Sisäisen turvallisuuden portaali TUOVI

Työryhmän jäsenet työskentelevät TUOVIn työtilassa. Portaalista on myös kaikille kansalaisille avoin sivusto osoitteessa https://sisainenturvallisuus.fi/etusivu

 

 

Kainuun valmiusfoorumin tiedotteet koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana