Olet täällä

Viestintä ja markkinointi

Tehtävät

Kainuun liiton viestintä huolehtii siitä, että kansalaiset saavat tietoa maakunnan liiton työstä ja toiminnasta. Viestinnän keinoin tuetaan myös kainuulaisten mahdollisuuksia osallistua entistä enemmän maakunnan kehittämiseen.

Kainuun liiton tehtävänä on myös edistää Kainuun tunnettuutta ja hyvää mainetta maakunnan ulkopuolella. Viestintä on olennainen osa maakunnan edunvalvontaa, ja viestinnällä tuetaan Kainuu-ohjelmassa määriteltyjen maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Viestinnän linjaukset 2016-2020

Kainuun liiton viestinnän linjaukset sisältävät viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, sisäisen ja ulkoisen viestinnän, vastuut, kanavat, painopisteet, kehittämisen ja muistilistana toimivan TOP 10 -ohjeistuksen. Viestinnän linjauksia täydentää sisäisenä työkaluna toimiva vuosisuunnitelma.

Kainuun liiton viestinnän linjaukset, sähköinen julkaisu

Viestintätiimi

Viestintätiimi toimii hallintopalvelut -vastuualueella.  

Aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen
Viestintäasiantuntija Arja Korhonen
Johdon assistentti Salli Mikkonen

Viestintäryhmään kuuluvat myös:

Kansainvälisten asioiden assistentti Minna Mustonen
Aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus